DOSA doet goed werk!

Onstaan:

De DOSA (Duikongevallen Statistiek & Analyse) is ontstaan op initiatief van de Werkgroep Ongevallen Registratie (WOR) van de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB). De DOSA maakt gebruik van faciliteiten geboden door de NOB en werkt samen met alle duikorganisaties die in Nederland actief zijn.

De DOSA is onafhankelijk en dus geen onderdeel van welke duikorganisatie dan ook. Alle deelnemers onderschrijven het belang van een centraal registratiepunt in Nederland voor alle duikincidenten en -ongevallen. De DOSA heeft contact met alle centra in Nederland die aan ziekenhuizen verbonden zijn en beschikt over een decompressie faciliteit. Tevens zijn afspraken gemaakt met de KNRM en enkele andere organisaties in Nederland en België die betrokken kunnen zijn bij duikongevallen.

Duikplan = ruimer dan alleen het incident

Stel je voor: er gebeurt iets dat buiten het duikplan valt. Dit kan interessant zijn als leerpunt voor andere duikers. Alles wat niet is verlopen volgens duikplan, met of zonder schade aan mens of materiaal, en een leerpunt voor anderen kan zijn, is belangrijk om te melden. Daarvoor is het meldingssysteem van de DOSA. Na melding bekijken deskundigen de ingevoerde informatie. Als de melder heeft aangegeven dat de informatie gepubliceerd mag worden, plaatsen we het voorval zonder naam of toenaam op de website van de DOSA. De meldingen worden verzameld en gepubliceerd in een jaarverslag.

Wat is het doel van de DOSA?

Het doel van de DOSA is : ‘Duiken veiliger maken!’ . Dit gebeurt door het registreren, onderzoeken, analyseren en publiceren van alle gemelde incidenten en ongevallen met Nederlandse sportduikers in binnen- en  buitenland. Sportduikers, freedivers en technisch duikers van alle organisaties en opleidingssystemen kunnen hun incident melden in het systeem van de DOSA. De DOSA verwerkt deze gegevens in geanonimiseerde vorm en stelt deze informatie aan een ieder ter beschikking.

Wie:

De DOSA bestaat uit een groep deskundige vrijwilligers, die zelf actief duiken en met expertise in veiligheidskunde, geneeskunde, wetenschap, rechten, opleidingen, techniek en communicatie hun kennis en ervaring beschikbaar stellen.

Hoe:

De DOSA gebruikt zoals vemeld een eigen incidentenmeldingssysteem (www.duikongevallen.nl) waar duikers duikincidenten/ongevallen kunnen melden en volgen. Op de website kan het aanmeldingsformulier via het menu incidenten worden benaderd. Iedereen kan een incidentmelding doen of aanvullingen geven via het menu “melding door derden’ Dit kunnen bijvoorbeeld personen zijn die kennis hebben over een duikincident, vanwege betrokkenheid met dit duikincident of werkzaamzijn voor een organisatie. Denk aan de KNRM, Centra voor geneeskunde die duikongevallen behandelen en Duiken in Beeld

Privacy:

Alle opgeslagen informatie is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle bestuursleden van de DOSA hebben een geheimhoudingsplicht getekend. Alleen de bestuursleden zijn
op de hoogte van de directe persoonsgegevens. Wanneer het incident wordt gepubliceerd, is deze informatie al geanonimiseerd.

Aanleren van een ‘Meldings- en Leercultuur”

Een goede meldingscultuur is essentieel, waarbij het melden van incidenten een normaal gebruik is en niet de uitzondering. Belangrijk is niet het veroordelen van fouten, maar hoe er mee om te gaan en wat we ervan kunnen leren. Dus leren van fouten staat voorop!

Wat doet DOSA met de gegevens?

Eens per jaar worden alle incidentmeldingen gepubliceerd in een jaarverslag dat door de gebruikers van de website bekeken kan worden. Sinds 2016 bestaat dit jaarverslag uit twee gedeelten: het eerste gedeelte bevat een samenvatting van alle duikincidenten die in het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Ze worden gecategoriseerd en er worden aanbevelingen gedaan om te voorkomen dat deze ongevallen opnieuw zouden kunnen gebeuren. Het tweede gedeelte van het verslag bevat een gedetailleerde opsomming van de duikongevallen die hebben plaats gevonden.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen over de DOSA? Stuur dan een e-mail naar de DOSA of ga naar de website www.duikongevallen.nl en stuur ons een bericht.

Related Articles

Reacties

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *